foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Sacramenten

 

De kerk kent zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk. De eerste drie vormen de initiatiesacramenten waardoor iemand opgenomen wordt in de christengemeenschap. Natuurlijk zijn er nog meer momenten waarop Gods liefde ervaarbaar wordt. Maar de sacramenten nemen in dat geheel toch een bijzondere plaats in, omdat wij geloven dat God de mens op dat moment heel nabij komt.

 

7 sacramenten 2

 

Vriendschap zichtbaar maken

 

Wanneer je een goede vriend of vriendin hebt, is het belangrijk dat je die vriendschap af en toe ook zichtbaar maakt. Met een kaartje bijvoorbeeld, of een kleine attentie, of een telefoontje. En wanneer je vriend(in) verdrietig is, zul je dat verdriet met hem/haar ook willen delen, net zoals je vreugde met elkaar zult willen delen. Een schouderklopje of een uitgestoken hand kunnen dan wonderen doen. Waar woorden tekortschieten zoeken mensen sowieso altijd naar symbolen of rituelen om uit te drukken wat ze niet gezegd krijgen.

 

Liefdesbrieven van God

Sacramenten hebben eigenlijk dezelfde betekenis. Soms noemt men ze zelfs ‘liefdesbrieven’ van God, omdat ze de liefde en de vriendschap van God op een bijzondere manier zichtbaar maken. 

De sacramenten zijn dus een soort symbolische taal om te zeggen hoeveel God van mensen houdt. Maar ook in de zorg voor armen wordt dat bijvoorbeeld duidelijk. Of in de solidariteit met de Derde Wereld. Of zomaar in de vriendschap voor medemensen. Eigenlijk zijn dat dus ook sacramenten! Toch heeft de Kerk dat zevental naar voren geschoven, omdat zij heel nauw aansluiten bij wat Jezus deed. En dat maakt hen nog nét iets belangrijker!

(bron: Waar woont God en 100 andere geloofsvragen © Uitgeverij Averbode; www.nabbi.be)

Inlogformulier

Copyright 2018  Op weg naar het vormsel